Mitä on Naprapatia?

Naprapatia on fysiatrinen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toiminnanhäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Naprapatia hoitomuotona on kehitetty jo vuonna 1905. Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen ja sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin.  Naprapaatti toimii manuaalisen lääketieteen osaajana terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä muiden lääketieteen erikoisalojen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.  Naprapaatin työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen ammattilainen

Naprapaatti käyttää työssään tutkimus- ja hoitomuotoja, jotka perustuvat tutkittuun, tieteelliseen näyttöön. Ammatillinen osaaminen vaatii jatkuvaa tieteellisen tutkimuksen seuraamista, mikä takaa teoreettisen että käytännön kliinisen osaamisen vastaavan sen hetkistä näyttöön perustuvaa osaamista manuaalisen lääketieteen osa-alueella.

Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon joko Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa.