Naprapaatti omaa useita erilaisia hoitomuotoja, joista hän yhdistää kokonaisvaltaisen hoitokokonaisuuden eri tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Jokaisen asiakkaan huolellisen tutkimisen jälkeen suunnitellaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, mikä sopii asiakkaan kuvaamiin oireisiin. Alla olen lyhyesti kertonut eri hoitomuotojen toimintaperiaatteita.

Pehmytkudoskäsittely:
Pehmytkudostekniikat pitävät sisällään erityyppiset lihasten venytykset ja hierontatekniikat. Niitä käytetään ns. valmistavana hoitona nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidoille.

Mobilisaatiohoito:
Nivel, jossa on liikerajoitus, viedään toistuvasti ääriasentoon ilman niveleen kohdistuvaa impulssia. Mobilisaation yhteydessä nivelen liikelaajuutta lisätään venyttämällä pehmytkudoksia. Mobilisaatiohoidon tavoitteena on nivelen normaalin liikelaajuuden palauttaminen toistoliikkein.

Manipulaatiohoito:
Indikaationa manipulaatiohoidolle on nivelen liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voidaan perustellusti katsoa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Manipulaatiohoidon tavoitteena on nivelen liikelaajuuden nopea palauttaminen niveleen kohdistetulla impulssilla. Manipulaatiohoito on ammattilaisen suorittaman turvallinen ja tehokas hoitomuoto, kun sen käyttö on perusteltu ja asiakkaalle sopiva.

Hermo- eli neuraalikudoksen mobilisaatio:
Hermokudokseen kohdistetulla liikkeellä voidaan liu’uttaa hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä voidaan parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Tavoitteena on palauttaa hermokudoksen normaali liikelaajuus.

Harjoitusterapia:
Aktiivisena hoitomenetelmänä naprapaatti käyttää harjoitusterapiaa, joka laaditaa aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Harjoitusterapialla pyritään parantamaan koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä liikelaajuutta rajoittuneissa nivelissä. Ohjattu ja oikein suoritettu harjoitusterapia on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitojaksoa. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä tekijänä, mikä ehkäisee asiakkaan oireiden pikaista uusiutumista.