Naprapaatti omaa useita erilaisia hoitomuotoja, joista hän yhdistää kokonaisvaltaisen hoitokokonaisuuden eri tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Alla olen lyhyesti kertonut eri hoitomuotojen toimintaperiaatteita.

Manipulaatiohoito:
Indikaationa manipulaatiohoidolle on nivelen liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voidaan perustellusti katsoa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Manipulaatiohoidon tavoitteena on nivelen liikelaajuuden nopea palauttaminen niveleen kohdistetulla impulssilla.

Mobilisaatiohoito:
Nivel, jossa on liikerajoitus, viedään toistuvasti ääriasentoon ilman niveleen kohdistuvaa impulssia. Mobilisaation yhteydessä nivelen liikelaajuutta lisätään venyttämällä pehmytkudoksia. Mobilisaatiohoidon tavoitteena on nivelen normaalin liikelaajuuden palauttaminen toistoliikkein.

Pehmytkudoskäsittely:
Pehmytkudostekniikat pitävät sisällään erityyppiset lihasten venytykset ja hierontatekniikat. Niitä käytetään ns. valmistavana hoitona nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidoille.

Hermo- eli neuraalikudoksen mobilisaatio:
Hermokudokseen kohdistetulla liikkeellä voidaan liu’uttaa hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä voidaan parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Tavoitteena on palauttaa hermokudoksen normaali liikelaajuus.

Harjoitusterapia:
Aktiivisena hoitomenetelmänä naprapaatti käyttää harjoitusterapiaa, joka laaditaa aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Harjoitusterapialla pyritään parantamaan koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä liikelaajuutta rajoittuneissa nivelissä. Ohjattu ja oikein suoritettu harjoitusterapia on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitojaksoa. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä tekijänä, mikä ehkäisee asiakkaan oireiden pikaista uusiutumista.